Meny

2. året på Danvik

Påbygningsår med praktisk erfaring

Danvik har et ettertraktet 2. årstilbud. Etter et år på Danvik har du gjerne lyst til å prøve deg ute i den virkelige medieverden. 2. året på Danvik veksler mellom praksis og teori med hovedvekt på praktisk arbeid i radio, produksjonsselskaper, filmselskaper, TV eller multimediehus. Du får også tilbud om å ta to medie-eksamener og erverve deg 20 studiepoeng etter å ha fulgt forelesningene en dag annenhver uke.

Påbygningsåret er for elever som har gått et år på Danvik, og som ønsker å utvikle seg videre innenfor sitt fagområde. Elever som går 2. året på Danvik, er kvalifisert for støtte fra Statens Lånekasse. Våre samarbeidspartnere i skoleåret 2016-2017 er:

  1.  2.årselev Marte Ramos Omland (t.h.) hadde praksisplass hos Nordisk Film TV.
  2. (Bilde i midten) Malin Mariel Bood (t.v.) og Ida Marie Pettersen (t.h.) var med i produksjonen av «Farmen» for Strix Televisjon.
  3. Danvik-elev Mads Brustad med prakis plass hos Broom.
  4. (Bilder under.) Danvikelever på praksisplass hos Virus.
  5. På Nordkapplatået under innspillingen av «71° nord».